Zoek het uit

Zoek het uit!

Lesmateriaal rondom informatievaardigheden

Moeten dierentuinen gesloten worden? Moet er een CO2- heffing komen? En een suikertax? Dit zijn maatschappelijke kwesties waarover burgers geacht worden een mening te hebben of op z'n minst te begrijpen wat er speelt. En dat geldt voor nog veel meer zaken in een gemedialiseerde wereld vol informatie. Het vergt informatievaardigheden waarvoor Lobas lesmateriaal maakte.

In de 21e eeuw is het belangrijk dat leerlingen goed kunnen omgaan met internet en alle mogelijkheden en valkuilen die dit medium biedt. Dat betekent: gericht kunnen zoeken op internet, feiten en meningen scheiden, bronnen checken. Maar ook fake news herkennen en argumentatie beoordelen.

In de lessenserie Zoek Het Uit! krijgen leerlingen in zes lessen journalistieke vaardigheden aangereikt om online onderzoek te doen. Ze duiken in de vraag of dierentuinen gesloten moeten worden en in een zelf gekozen kwestie waarover een maatschappelijk debat bestaat. Leerlingen brengen de kwestie helemaal in kaart: alle standpunten, feiten en meningen. Ze doen dit op dezelfde wijze als de rubriek ‘Kwestie in kaart’ van NRC Handelsblad. Ze sluiten de lessen af met een betoog, beschouwing of een debat. De lessenserie kan ook gebruikt worden voor een onderzoek voor het maken van een werkstuk.

Doelgroep voor de lessenserie is 2, 3 en 4 havo en vwo. Losse lessen over bijvoorbeeld zoeken met Google of over fake news kunnen ook los worden ingezet.

De lessen zijn gemaakt met steun van Stichting Democratie en Media en Fonds21 en zijn verkrijgbaar via uitgeverij Dedact. Dit schooljaar nog gratis, vanaf schooljaar 2019 - 2020 jaar tegen betaling.